Podvojné účtovníctvo
 
SPRACOVANIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA 
  • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov 
  • Prípravné práce, kompletizácia dokladov a súvisiaca administratíva
  • Zaúčtovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku
  • Predkontovanie účtového dokladu, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a  protokolov súvisiacich  s účtovnou agendou
  • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
  • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia
  • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
  • Vypracovanie daňových priznaní, výkazov a poznámok k účtovníctvu
  • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva