Spoločnosť AITIA optimalizuje podnikanie spoločností pôsobiacich na západnom Slovensku, a tak im umožňuje venovať sa ich predmetom podnikania.

POSLANIE SPOLOČNOSTI

AITIA, s.r.o. je bezúhonná spoločnosť oddaná našim ľuďom a našim zákazníkom. Ku každému vo vnútri i vonku našej spoločnosti sa budeme chovať spravodlivo a otvorene. Vždy sa budeme snažiť rozvíjať a upevňovať renomé, že so zamestnancami a zákazníkmi, dodávateľmi, bankami a vládnymi úradníkmi jednáme čestne. Naším poslaním je optimalizovať podnikanie malých a stredných spoločností na západnom Slovensku zavádzaním zmysluplných, vysoko kvalitných, komplexných informačných riešení a podporných služieb, a tak maximalizovať ich zameranie na predmety podnikania.

ŠPECIALIZUJEME SA

Špecializujeme sa predovšetkým na optimalizáciu riadenia informatizáciou spoločností, outsourcing IT špecialistov, miezd a účtovníctva.

NÁŠ ZÁKAZNÍK

Náš zákazník je našim partnerom, ktorému odovzdávame naše vedomosti a skúsenosti. Efektívnym získavaním a využívaním informácií prinášame zákazníkovi trvalú konkurenčnú výhodu v podnikaní.

NAŠI ZAMESTNANCI

Naši zamestnanci sú vyjadrením našej filozofie a poslania. Zároveň sú to odborníci vo svojej oblasti certifikovaní uznávanými inštitúciami. Našim zákazníkom poskytujú špičkové služby, čo prináša ich podnikaniu množstvo výhod.