Jednoduché účtovníctvo
 
SPRACOVANIE  JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
  • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov 
  • Prípravné práce, kompletizácia dokladov a súvisiaca administratíva
  • Zaúčtovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku
  • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
  • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia  
  • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
  • Vypracovanie daňových priznaní a výkazov
  • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva