IT Architektúra a programovanie

Spoločnosť AITIA, s.r.o. poskytuje architektonické a programátorské služby softvérových produktov použitím najnovších technológií.

 

Venujeme sa hlavne Java8 JEE7 riešeniam pre portálové systémy napojené na vnútorné aplikácie prostredníctvom integračných platforiem.

 

Portálová implementácia Liferay 6.x a 7.0.

Stredná vrstva JPA2.0, EJB3.1

Prezentačná vrstva Spring MVC

Integračná platforma Mule ESB

Aplikačné (webové) servre JBOSS, Tomcat, WebSphere, GlassFish

Bázy údajov relačné Oracle, MS SQL aj NoSQL Modeshape, Jackrabbit