Mzdy a personalistika
 
PERSONALISTIKA A MZDOVÁ AGENDA
  • Administratíva súvisiaca s vytvorením pracovného pomeru - Personalistika
Pracovné zmluvy - hlavný / vedľajší pracovný pomer, Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študentov
Registrácia organizácie - zamestnávateľa do jednotlivých inštitúcií
(Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad)
Evidencia pracovníkov vo firme - prihlášky do jednotlivých inštitúcií
(Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad)
 
  • Administratíva súvisiaca s výpočtom mesačnej mzdy - Mzdová agenda
Výpočet miezd jednotlivých zamestnancov
Evidencia a archivácia mesačnej mzdovej agendy a odvodov do jednotlivých fondov poistenia, výplatné pásky, výplatné listiny
Výpočet, vystavenie a odoslanie mesačných výkazov Sociálneho zabezpečenia, Zdravotného poistenia a mesačných prehľadov na Daňový úrad
Vystavenie prevodných príkazov na úhradu odvodového zaťaženia
Ročné zúčtovanie dane, resp. vystavenie potvrdenie o príjme zamestnancov
 
  • Administratíva súvisiaca s ukončením pracovného pomeru - Personalistika
Dohody o ukončení pracovného pomeru, Výpovede z pracovného pomeru
Výpočet odstupného, odchodného pre zamestnancov
Odhlásenie jednotlivých zamestnancov z poisťovní
 Vydanie zápočtového listu a evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia