VÍZIA

Vo svete, v ktorom je väčšina aktivít a procesov v organizáciách prakticky nerealizovateľných bez podpory informačných a komunikačných technológií, budeme pre našich zákazníkov výhradným dodávateľom riešení súvisiacich s maximalizáciou a zabezpečením ich podnikania. Našou ambíciou je získať popredné miesto (lepšie ako šieste) medzi najuznávanejšími dodávateľmi malých a stredných spoločností na západnom Slovensku.

HODNOTY

Poctivé jednanie Spokojnosť zákazníkov Špičkoví zamestnanci HiTech a inovácie

STRATÉGIA

Budovať meno AITIA v duchu jej poslania Investovať do výskumu a vývoja HiTech Uzatvoriť partnerstvá s dodávateľmi podporných riešení Pokračovať v získavaní, udržaní a vzdelávaní expertov v spoločnosti Poskytnúť priestor pre iniciatívu v prospech rozvoja AITIA Naďalej poskytovať nepretržitý a ústretový zákaznícky servis