Účtovné služby
 
Firma AITIA, s.r.o. ponúka služby v oblasti komplexného spracovania účtovníctva a daňových povinností. 
  • VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
  • VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
  • SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY A PERSONALISTIKY
  • DAŇOVÉ PRIZNANIA - KOMPLET SPRACOVANIE A PORADENSTVO
  • ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A VYPRACOVANIE INTERNÝCH VNÚTROPODNIKOVÝCH SMERNÍC