Administratívne služby
 
Vypracovanie interných smerníc v oblasti účtovníctva a podnikania podľa požiadaviek klienta.
Vypracovanie interných smerníc kolobehu účtovných a daňových dokladov pre firmy.